approved list

  1. bir mülkü idare eden kimsenin iktisap etmeye mezun olduğu yatırımları içeren resmi veya gayri resmi liste