Arafat: Müslümanlığa göre cennetle cehennemi ayıran duvar. İsim
  1. purgatory
Surah al-Araf Özel Isim, Din ve İnanç

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Âhirette günahla ... arasındaki yer