araf

Arafat: Müslümanlığa göre cennetle cehennemi ayıran duvar. Noun
  1. purgatory
Surah al-Araf Proper Name, Religion-Faith

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Âhirette günahla ... arasındaki yer