area agreement

  1. işverenle sendika arasındaki
  2. birden fazla şehirde işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen toplu sözleşme
  3. bölge toplu sözleşmesi
geniş anlaşma alanı