arrange a case out of court

  1. Fiil bir dava konusunda mahkeme dışında anlaşmaya varmak
  2. Fiil bir davayı mahkeme dışında halletmek