arrange a settlement

biriyle bir anlaşmaya varmak Fiil