as can be seen

  1. Zarf görüldüğü gibi
  2. Zarf görüldüğü üzere
  3. Zarf görülebileceği gibi
  4. Zarf görülebileceği üzere
göründüğü kadarıyla Zarf
görüldüğü kadarıyla Zarf