assess a building

  1. Fiil bir binanın (vergilendirme amacıyla) kıymetini takdir etmek
  2. Fiil bir binanın değerini biçmek
bir binanın değerini biçmek bina fiyatları İsim