assess a property

  1. Fiil bir mülkün değerini saptamak
  2. Fiil (vergilendirmek için) bir mülke kıymet takdir etmek
  3. Fiil mülke kıymet takdir etmek