asset value

  1. bir şirkete ait varlıkların defter değerlerinin toplanmasıyla bulunan değeri
  2. aktif değeri
net aktif değeri
net aktif değeri
nek aktif değeri
net defter değerinden indirim yaparak satmak Fiil
net aktif değeri (NAD) İsim, Muhasebe
(adi hisse senetleri olarak) bir şirketin net kaynaklarının ödenmemiş adi hisse senetleri sayısına bölünerek bulunan değer
bir aktifin defter değerindeki artışı aktife eklemek Fiil
bir aktifin değerini yüksek göstermek Fiil