1. (bkz: atomic bomb )
  2. İsim atom bombası: U-235 veya plutonyum atomlarının parçalanmasından doğan yüksek enerjiye dayanan tahrip aracı.