available balance

  1. bir meblağdan masraf ve borçlar düşüldükten sonra geri kalanı
  2. likit
  3. disponibl
  4. emre hazır