avoid one's obligations

  1. Fiil yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçmak