1. (ödül/mükâfat/ikramiye vb.) vermek/dağıtmak/bakşetmek/tevzi etmek.
  to award prize: ödül (olarak)
  vermek.
  He was awarded the first prize for being the fastest runner: sürat koşusunda birincilik ödülünü aldı (birincilik ödülü ona verildi).
 2. hüküm /karar vermek, hükmetmek, verilmesini emretmek.
  The judge awarded a large sum of money to those
  hurt by the explosion: Yargıç, patlama sonucunda yaralananlara (tazminat olarak) büyük bir para verilmesine karar verdi.
 3. ödül, mükâfat, ikramiye, tazminat, zarar ödentisi.
  an award of $100,000 to those hurt in explosion.
 4. Hukuk (a) hüküm, karar, yargı, (b) hakem kararı.
  arbitration award: hakem kararı.
hakem kararına uymak Fiil
hakemin kararına uymak Fiil
hakem kararına uymak Fiil
Akademi ödülü: her yıl sinemacılıkta başarılı olanlara verilen ödül.
ilave tazminat
işçisini haksız yere işten çıkaran ve mahkeme kararına rağmen yeniden işe almaya yanaşmayan bir işverenin
mahkemece çarptırıldığı ilave tazminat
bir hakem kararının iptali
bir karara itirazda bulunmak Fiil
hakem kararı İsim, Hukuk
hakem kararı.
komisyoncu ekspertiz raporu
ödül kurulu
bütün tarafları bağlayıcı hakem kararı
tazminat verme
(US) bir mülkün kamulaştırılması kararı
inşaat sözleşmesinin imzalanması için bir firmayı seçme
ihale etme
icraya koymak Fiil
hakem kararını uygulamak Fiil
ödül için yarışmak Fiil
müsabakaya katılmak Fiil
dış ülkedeki hakem kararı
bir hükmü hakem kararına dayandırmak Fiil, Hukuk
en yüksek ödül
hakem kararına karşı çıkma
sanayi ödülü
sanayii işçileri ücret anlaşmazlığı konusundaki hakem kararı
sanayi işçileri ücret anlaşmazlığı konusundaki hakem kararı
jüri kararı
(sigorta) hasarın doğru tespiti
(a) hükmetmek, (b) ödül vermek.
ödül vadetmek Fiil
taraf tutan hakem kararı
patent eksperi kararı
bir hakem kararına güvenmek Fiil
hakem kararı vermek Fiil
rota tahsisi
kurtarma ücreti
kararı iptal etmek Fiil
devlet hakem kararı
yeni fikir buluşu
bir hakem kararının konusu
hakem kararına uyma
ücret hakkında hakem kararı
bir sözleşme imzalamak Fiil
(bir işi birine) ihale etmek Fiil
nişan vermek Fiil
disiplin cezası vermek Fiil
borç vermek Fiil
kredi vermek Fiil
ödül vermek Fiil
burs vermek Fiil
hüküm vermek Fiil
(US) nafaka kararı vermek Fiil
ihtiyati tedbir kararı vermek Fiil
bir dava süresince şahsın belirli bir hareketten kaçınması için tebliğde bulunmak Fiil
ödül töreni İsim
tazminat kabul etmek Fiil
tazminat vermek Fiil
tazminata mahkûm etmek Fiil
ağır tazminata hükmetmek Fiil
nafakaya hükmetmek Fiil
ihale sözleşmesi
ikrazda bulunma
ödül verme
nafakanın tanınması
tahkim kurulu kararı
tazminata karar verme
zarar ziyanın değerini biçmek Fiil
nafaka verme
başarı ödülü
hakem kararına saygı gösterme
mal ve mülke el konulma kararı vermek Fiil
birine tazminat olarak $ 100 vermek Fiil
ödüllendirmek Fiil
birine tazminat vermek Fiil
birine birincilik ödülü vermek Fiil
(devlet sigortası) karşılıksız ek tazminat vermek Fiil
masraflarını birine yüklemek Fiil
masrafı devlete yüklemek Fiil
(mahkemenin) masrafları birine yüklemek Fiil
davalıyı mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm etmek Fiil
mucit primi
masraflarını birine yüklemek Fiil
dilediğine ihale etmeye serbest olmak koşuluyla ihaleye çağrı
bir hakem kararını iptal etme