1. arkası …'e dönük olmak.
    The house backs onto the river.
sırtını birşeye vermek Fiil
birşeye arkasını dönmek Fiil
arkasında birşey yer almak Fiil
birşeyi birşeye yedeklemek Fiil, Bilgi Teknolojileri
birşeyin yedeğini birşeye almak Fiil, Bilgi Teknolojileri