back up something onto something

  1. Fiil, Bilgi Teknolojileri birşeyin yedeğini birşeye almak
  2. Fiil, Bilgi Teknolojileri birşeyi birşeye yedeklemek