1. ballerina
prima ballerina

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bale yapan ... kadın sanatkâr