1. İsim, Kimya baryum
  2. İsim baryum: beyazımsı, dövülgen, 2 valanslı, kimyaca aktif maden. Simgesi
    Ba, atom nu. 56, atom ağ.
    137.34, özg. ağ. 3.5 (20°C'de).
baryum bromat, Ba(BrO3)2.H2O: renksiz, suda az erir, zehirli kristal.
baryum karbonat, BaCO3: beyaz, suda erimez, zehirli toz. Fare zehiri, boya vb. yapmakta kullanılır.
baryum klorür, BaCl2.2H2O: renksiz, suda erir, zehirli katı madde. Kırmızı lake
boyası, fare zehiri ve ilâç yapımında kullanılır.
baryum peroksit, BaO2: gri-beyaz renkli, suda erimez, zehirli toz. Oksijenli su yapmakta,
kumaşların rengini açmakta kullanılır.
baryta ile ayni anlama gelir. baryum hidroksit, Ba(OH)2.8H2O: Pancardan
şeker yapımında ve hayvanî/bitkisel yağları arıtmada kullanılır.
baryta ile ayni anlama gelir. baryum hidroksit, Ba(OH)2.8H2O: Pancardan
şeker yapımında ve hayvanî/bitkisel yağları arıtmada kullanılır.
baryta ile ayni anlama gelir. baryum oksit, BaO: Su ile kolayca birleşen zehirli bileşik. Cam
yapmakta ve nemçekici madde olarak kullanılır.
baryum oksit, baryta.
baryta ile ayni anlama gelir. baryum oksit, BaO: Su ile kolayca birleşen zehirli bileşik. Cam
yapmakta ve nemçekici madde olarak kullanılır.
baryum peroksit, BaO2: gri-beyaz renkli, suda erimez, zehirli toz. Oksijenli su yapmakta,
kumaşların rengini açmakta kullanılır.
baryta ile ayni anlama gelir. baryum oksit, BaO: Su ile kolayca birleşen zehirli bileşik. Cam
yapmakta ve nemçekici madde olarak kullanılır.
baryum stearat, Ba(C18H35O2)2: beyaz, suda erimez kristal.
Su geçirmez hale getirmek için kullanılır.
baryum sülfat, BaSO4: beyaz, suda erimez, kristalli toz. Boya ve matbaa mürekkebi yapmakta
ve tıpta sindirim yolu hastalıklarını röntgenle teşhiste yardımcı madde olarak kullanılır.
baryum tiyosülfat, BaS2O3.H2O: beyaz, suda erimez, kristalli, zehirli
katı madde. Patlayıcı madde, kibrit, boya ve vernik yapımında kullanılır.