barrier to entry

  1. İsim, Rekabet Hukuku giriş engeli
  2. giriş engelleri (rakiplerin belirli bir piyasaya girmelerini engelleyen etmenler