base services

  1. İsim aşağı tabakadan kimselerin yapacağı hizmetler
  2. İsim üs hizmetleri
  3. İsim adi hizmetler