1. Sıfat mahcup, utangaç, sıkılgan, çekingen.
    a bashful child.
utanmak Fiil
sıkılmak Fiil