basic oxygen process

  1. İsim hızlı çelik üretimi: ergitilmiş demire oksijen püskürterek çelik üretme yöntemi.