be a hard act to follow

  1. Fiil yeri doldurulması zor olmak
  2. Fiil yeri doldurulamayacak kadar başarılı olmak