be at one's wits end

  1. Fiil şaşırıp kalmak
  2. Fiil aklı başından gitmek
ne yapacağını bilememek Fiil
sabrı taşmak Fiil
ne yapacağını şaşırmak Fiil