uzun yolculuğa çıkmak Fiil
iş yolculuğunda bulunmak Fiil
izne çıkmış olmak Fiil
izinli olmak Fiil
evden uzakta
iş için çağrılmış olmak Fiil
akıntıya kapılmak Fiil
kapılmak Fiil
götürülmek Fiil
büyülenmek Fiil
kovulmak Fiil
atılmak Fiil
lağv olmak Fiil
bertaraf edilmek Fiil
defedilmek Fiil
kovulmak Fiil
aşınmak Fiil
gittikçe eriyip kaybolmak Fiil
aşırtmak Fiil
temizlemek Fiil
sel sularına kapılmak Fiil
kaldırılmak Fiil
dökülmek Fiil
kapılmak Fiil
zayıflaya zayıflaya eriyip gitmek Fiil