be beyond someone's depth

  1. Fiil birinin kavrayışı ötesinde olmak
  2. Fiil suda boyunu geçmek