be exposed to

bir kayba uğramak Fiil
kayba uğramak Fiil
büyük riske maruz kalmak Fiil
ayaz da kalmak Fiil
halka rezil olmak Fiil
acımasız rekabet ile karşılaşmak Fiil
sıkıcı rekabet ile karşılaşmak Fiil
kalabalığın bakışına açık olmak Fiil