be familiar with all office routine

  1. Fiil bir büronun bütün girdisini çıktısını bilmek