be free to act in foreign affairs

  1. Fiil dışişlerinde dilediği gibi davranmakta serbest olmak
  2. Fiil dışişleri nde dilediği gibi serbest olmak