uslu dur
ev idaresinden iyi anlamak Fiil
rakamlarla arası iyi olmak Fiil
evrak işlerinde becerikli olmak Fiil
hızlı ve hatasız daktilo yazabilmek Fiil
iyi diplomat olmak Fiil
yaramak Fiil
belli bir fiyata iyi olmak Fiil
yaramak Fiil
daha uzun yıllar çalışabilir durumda olmak Fiil
üç ay için geçerli olmak Fiil
kanunen caiz olmak Fiil
kanunen geçerli olmak Fiil
kanuni ve fiili dayanakları olmak Fiil
kanunen ve fiilen caiz olmak Fiil
(kitap) yer yer iyi olmak Fiil
az akaryakıtla idare etmek Fiil
kâğıt üzerinde iyi bir plan gibi gözükmek Fiil
itibarı yerinde olmak Fiil
sıhhati iyi olma belirli bir fiyata iyi olmak Fiil
çocukları iyi vatandaş olarak yetiştirmek Fiil
iyi diplomat olmak Fiil
becerikli olmak Fiil
bir şeye ehil olmak Fiil
iyi kâhyalık etmek Fiil
dillere yatkın olmak Fiil
(US) maaşları ödeyen kimse olmak Fiil
genç bir kız için iyi kısmet olmak Fiil
doğru hesapayıcı olmak Fiil
kâğıt üzerinde iyi bir plan gibi gözükmek Fiil
iyi hatip olmak Fiil
bir yerde mazeretsiz olarak bulunmamak Fiil
bir yerde mazeret siz olarak bulunmamak Fiil
sözünün eri olmak, vaadini /sözünü tutmak.
iyi davranış için ödül verilmek Fiil
iyi davranış için ödül vermek Fiil
iyi para kazanmak Fiil
iyi para almak Fiil
iyi yaşamaktan zevk almak Fiil
iyi geliri olmak Fiil
keyfi yerinde olmak Fiil
iyi bir semtte oturmak Fiil
iyi bir mevkide bulunmak Fiil
tamire ihtiyaç göstermemek Fiil
sağlıklı olmak Fiil
hali vakti yerinde olmak Fiil
sıhhatli olmak Fiil
birinin gözünde olmak Fiil
bakımlı durumda olmak Fiil
iyi itibarı olmak Fiil
formda olmak Fiil
formunda olmak Fiil
bollaşmak Fiil
bollanmak Fiil
iyi çalışır durumda olmak Fiil
iyi işler halde olmak Fiil
formunda olmak Fiil
birinin gözünde olmak Fiil
birinin gözünde itibarı olmak Fiil
birinin gözüne girmiş olmak Fiil
… in gözünde ol(ma)mak.
in his good graces: tececcühüne mazhar, (birinin) gözüne girmiş.
birinin şöhretini kıskanmak Fiil
iyiün sahibi olmak Fiil
iyi ün sahibi olmak Fiil
iyi bir aileden gelmek Fiil
sevinmek, sevinçli ve umutlu olmak, sevinç/kıvanç duymak, gönlü ferahlamak.
Be of good cheer!
Gönlünü ferah tut! Cesaretini yitirme!
iyi şöhretli olmak Fiil
biriyle arası iyi olmak Fiil
iyi ilişkiler içinde olmak Fiil
biriyle arası iyi olmak Fiil
biriyle iyi ilişkiler içinde olmak Fiil
iyi bir durumda olmak.
yaptığı iyi işler için ödüllendirilmek Fiil
terbiye görmek Fiil
bulunduğu mevkiden çok daha iyisine layık olmak Fiil
tavşan pisliği gibi ne kokup ne bulaşmak Fiil
bir işe yaramamak Fiil
fırıldak çevirmek Fiil
maaşları ödeyen kimse olmak Fiil
iyi işçi
geri kalmamak Fiil
gerçekten var olduğuna inanılması güç olmak Fiil