be in deep waters

  1. Fiil güçlük içinde olmak
  2. Fiil müşkül durumda olmak
başı dertte