be left to sb's option

  1. Fiil birinin ihtiyarına (seçimine) bırakılmış olmak