be liable in law for the result of one's own negligence

  1. Fiil ihmalin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak