karmakarışık olmak Fiil
imza atmaya ehliyeti olacak yaşta olmak Fiil