be reluctant

ağır davranmak Fiil
bir şeyi yapmayı istememek Fiil
borca girmek istememek Fiil