be well aware

  1. Fiil işi çok iyi bilmek
  2. Fiil çok iyi bilmek
  3. Fiil işin tamamen farkında olmak