1. Denizcilik kerteriz
 2. İsim hal, tavır, utum, davranış, duruş.
  a man of dignified bearing: vakur/ağırbaşlı adam.
  modest
  bearing: mütevazi davranış.
  majestic bearing: şahane tavır.
  soldierly bearing: askerce tavır.
  upright/proud bearing: dimdik, mağrur duruş.
 3. İsim ürün/mahsul verme.
  to be in full bearing: (ağaç) tam ürün verme çağında olmak.
  In a few years
  that young apple tree will be in full bearing.
 4. İsim ürün, mahsul.
 5. İsim dayanma, tahammül.
  beyond (all) bearing: dayanılmaz, tahammül edilmez.
  Your rudeness is beyond/past all bearing.
 6. İsim
  bearing on: ilgi, ilişki, münasebet, alâka.
  It has some bearing on the problem: Soru ile
  az çok ilgilidir.
  What you have said has no bearing on the subject under consideration.
 7. İsim, Mimarlık destek (noktası), mesnet, dayanak.
  bearing plate: dayanma/istinat levhası: ağırlığı dağıtmak için
  sütun veya payanda altına konulan levha.
  to take its bearing on something: bir şeye dayanmak/istinat etmek.
 8. İsim, Makine yatak, mil yatağı.
  ball bearing: bilyeli yatak, rulman.
  bearing block: yatak gövdesi.
  bearing
  body: yatak gövdesi.
  bearing bronze: yatak madeni: bakır, kalay, kurşun ve çinko alaşımı.
  bearing lubrication: yatağın yağlanması.
 9. İsim hakikî manyetik kuzey-güney doğrultusu ile yapılan açı.
 10. İsim anlam, kavram, manâ, şümul.
  I had not understand the bearing of his words: Sözlerinin manasını
  anlamadım.
  to examine a question in all its bearings: soruyu her yönü/bütün şümulü ile (etraflı olarak) incelemek.
faiz getiren, faizli Sıfat, Bankacılık
faiz getirmeyen, faiz getirisi olmayan, faizsiz Sıfat, Bankacılık
faiz getirmeyen hesap, faizsiz İsim, Bankacılık
yolunu bulmak Fiil
çekme taşıma kapasitesi davranışı, çekme taşıma davranışı İsim, Mekanik
dingil yatağı
bilyeli yatak. İsim
bilye. İsim
bilyalı yatak
tahammül edilemiyecek nitelikte olmak Fiil
biyel yatağı
birinin aklını başına getirmek Fiil
kâm mili yatağı
doğum yapma
çocuk doğurma
debriyaj baskı yatağı
debriyaj baskı yatağı
konik yatak
bilyalı yatak
biyel yatağı
çapraz kerteriz
radyo dalgalarıyla alınan kerteriz
sabit gelir getiren
sabit faiz getiren
sabit faiz getiren
semereli
faiz getiren
dip (muylu) yatağı
dingil yatağı
mil yatağı
yatak kovanı
ana yatak
faiz getirmeyen
(bitki) yağ veren
petrollü
piston yatağı
biyel yatağı
muylu yatağı
mil yatağı
radyo kılavuz dalgası İsim
makaralı yatak.
mil yatağı
şaft yatağı
bilyalı yatak
muylu yatağı
kerteriz almak Fiil
debriyaj baskı yatağı
bilyalı yatak
muylu yatağı
yüzde beş getirir
hatıl
rulman yatağı
taşıma kapasitesi, taşıma gücü İsim, İnşaat
semt pusulası
kerteriz pusulası
... tarihli
tarihli
tarihli
yön bulma
unutmayarak
'i göz önünde tutarak
faiz getirir
tarihsiz
çocuk doğurma
silah taşıma
bir sorunla ilgisi olmak Fiil
dayak
(mobilyalarda) kızak çıtası: çekmecelerin üzerinde kaydığı çıta. İsim
checkrein İsim
şaft bileziği
rulman yatağı
taşıyıcı duvar
ana duvar
eksenel kazık taşıma kapasitesi İsim, İnşaat
bilyalı rulman çemberi
dava ile ilgilisi olan delil
dava ile ilgisi olan delil
sabit faizli menkul değerler İsim
ilgisi olmak Fiil
konuyla ilgisi olmamak Fiil
nasılsın ? idare ediyorum
faiz getiren sermaye
faiz getiren alacak
faiz getiren mevduat
faiz getiren yatırım
faizli menkul değerler İsim
faiz getiren menkul kıymetler İsim
yüzde 10 faiz getiren kredi
yüzde 10 faiz getiren kredi
faiz getirmeyen menkul kıymetler İsim
faizsiz borç senedi
kerteriz noktası İsim
debriyaj baskı yatağı
nihai taşıma gücü İsim, İnşaat