1. püskürtmek, kovmak, defetmek, uzaklaştırmak.
    to beat off an attack: taarruzu püskürtmek.
    We
    had to beat off clouds of mosquitos.
birini mağlup etmek Fiil
birini alt etmek Fiil
birini geri püskürtmek Fiil
birini yenmek Fiil
alışılmışın dışında
bir kimsenin bilgisi/tecrübesi/uzmanlığı dışında.
He said that computer programming is off his beat.
bu benim alan ım dışında