beat one's breast

  1. göğsünü bağrını dövmek, dövünmek, feryat figan etmek.