beat retreat

alelacele gitmek Fiil
hemen geri çekilmek Fiil
yaptığı işi hemen bırakmak Fiil
alelacele çekilmek Fiil
hızla geri çekilmek Fiil
tüymek Fiil
retreat1 (6).
(a) geri çekilme/ric'at borusu çalmak.
The drums beat a retreat. (b) bozguna uğramak, bozguna
uğrayıp düzensizce geri çekilmek, (c) kaçmak, tüymek, kirişi kırmak.
We dropped the apples and beat a hasty retreat when the farmer shouted at us.