beat to the draw

  1. önce davranıp almak/yapmak/kapmak, açıkta bırakmak.
    John was going to apply for the job, but Ted beat
    him to the draw/to the punch: İş için John müracaat edecekti, fakat Ted daha önce davranıp onu açıkta bıraktı.
  2. (a) erken davranmak, elini çabuk tutmak, (b) fırsattan yararlanarak hasmını yenmek.