beat up on yourself

  1. Fiil kendi kendini yiyip bitirmek
  2. Fiil kendini suçlamak