1. dövmek, dayak atmak, pestilini çıkarmak.
    If you do it again, I'll beat up on you: Bir daha yaparsan kemiklerini kırarım.
adam kazanmak için propaganda yapmak Fiil
birini dövmek Fiil
birini itip kakmak Fiil
birini hırpalamak Fiil
kendini suçlamak Fiil
kendi kendini yiyip bitirmek Fiil
birini dövmek Fiil
birini çok kötü dövmek Fiil
birini fena benzetmek Fiil
birini fena dövmek Fiil
ağızıni burnunu dağıtmak Fiil
kendi kendini yiyip bitirmek Fiil
kendini suçlamak Fiil
köhne, viran, harap, yıkık, yıkkın.
a beat-up old car: köhne/külüstür otomobil.
halıda atkı püsküllerinin sayısı.
marizlemek (argo) Fiil