beaver away

arı gibi çalışmak, (kafasını kullanmadan) gece gündüz bedenen çalışmak.