believe in someone

  1. Fiil birinin varlığına inanmak
  2. Fiil birine güvenmek
  3. Fiil birini haklı bulmak
  4. Fiil birini desteklemek
  5. Fiil birinin başarılı olacağına inanmak