1. İsim çan/zil ipi: tutup çekerek çan veya zili çalmaya yarayan ip.
zil düğmesi