1. İsim, Müzik composition
  2. tune
  3. melody
  4. setting
  5. music
own composition
musical composition
to compose Fiil
at 5 o'clock

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bağlanmış, bağlı; kapalı
  2. Bir makam ... nağmeler bütünü