bir şeyi kara gün için saklamak

  1. Fiil to lay up something for a rainy day