bir şeyi yakından incelemek

  1. Fiil to look into the inside of sth