bir şeyi yakından incelemek

  1. Verb to look into the inside of sth